محل تبلیغات شما
بعـضي وقـت ها بایـد ناراحت شوی باید دست از سنگـ بودن بـرداری نشان بده ڪهـ بـرایت مهـم اسـت ڪهـ تـو هم نـاراحـت میـشوی از رفـتا هایشان از حـرف هایشان از قضاوت های ناحقشان عمـرۍ از احسـاسـاتت گفتـی و خندیدند، دروغ میگفتنـد در حالـۍ ڪهـ تـو حـقیقت را میدانـستـے، بگـذار بفهمنـد سـاده نیستۍ نـگـذار مـهـربـانیت مـردم را بـد عـادت ڪنـد تـا هـر طـور کهـ دلـشان خـواست با تـو رفـتـا کـنند مهـربـان بـاش امـا سـاده نهـ ! ببخـش امـا فـرامـوش نه ! بـهـ خـودت حـق بدهـ

بگذار بفهمند ساده نیستی...

ڪهـ ,تـو ,هایشان ,امـا ,سـاده ,رفـتـا ,هایشان از ,ڪهـ تـو ,تـا هـر ,ڪنـد تـا ,عـادت ڪنـد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها